Prezentacja produktów konsorcjum Prosto z Podlasia na spotkaniu związków ZIT w Białymstoku

W dniu 21 marca 2024 r. w Białymstoku zaprezentowaliśmy nasze produkty na spotkaniu Związków ZIT  pt. „Współpraca Kluczem do Rozwoju” zorganizowanym przez Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Terytorialnego. Spotkanie zgromadziło włodarzy miast i gmin z Białostockiego Obszaru Funcjonalnego, przedstawicieli Związków ZIT z całej Polski oraz reprezentantów Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii.