Przewód pokarmowy dorosłego człowieka zasiedla ok. 1000 gatunków różnych mikroorganizmów. Łączna masa bakterii występujących w jelitach sięga ok. 1,5/2 kg. Większość tych bakterii to bakterie dobroczynne, które na stałe zasiedlają przewód pokarmowy i chronią organizm człowieka przed osiedlaniem się bakterii niepożądanych, które dostają się tam z otoczenia (m.in. z pokarmem). Niedostateczna ilość bakterii dobroczynnych, a szczególnie bakterii fermentacji mlekowej ułatwia rozmnażanie się bakteriom szkodliwym, co prowadzi do zaburzeń trawienia, wchłaniania składników pokarmowych oraz upośledzenia odporności organizmu.

Powstawanie i kształtowanie się mikroflory jelitowej człowieka trwa od narodzin do ok. 7-8 roku życia. U wcześniaków, noworodków z niską wagą urodzeniową oraz noworodków urodzonych przez cesarskie cięcie oraz zbyt krótko karmionych mlekiem matki proces zasiedlania przewodu pokarmowego przez bakterie dobroczynne i dochodzenie do pełnego, prawidłowego składu mikroflory jelitowej jest utrudniony.

Skład bakterii jelitowych oraz ich ilość podlega wahaniom w zależności od diety, procesów chorobowych i stosowanych leków. Fizjologiczne pogorszenie ilości i jakości mikroflory jelitowej występuje także u ludzi starszych.

Bardzo duży wpływ na stan mikroflory jelitowej oprócz diety ma stres psychiczny oraz stosowane doustnie antybiotyki i inne leki. Towarzyszą temu zakłócenia odporności własnej organizmu (nasza odporność w 70-80% budowana jest w przewodzie pokarmowym). W przypadku obniżenia odporności zmuszeni jesteśmy podjąć działania, które ją polepszą. Można to uczynić na wiele sposobów m.in. stosując suplementy diety, a najlepiej wprowadzając do diety pokarmy o właściwościach probiotycznych. Do tej grupy należą przede wszystkim mleczne napoje fermentowane, a w szczególności jogurty. Prozdrowotny charakter jogurtów bierze się zarówno z bogactwa składników mleka będących ich bazą, jak również właściwości bakterii jogurtowych, których rolę trudno przecenić.