Jak zrobić ser, kiełbasę czy upiec chleb?

Warsztaty z przetwórstwa surowców rolnych (10.10.22), wyjazd studyjny, wizyta w serowarni i masarni, wykłady na temat znakowania żywności oraz sprzedaży bezpośredniej, miła atmosfera i wielkie emocje – tak można podsumować realizację projektu pn. ,,Przetwórstwo na małą skalę szansą dla niewielkich producentów rolnych z regionu wschodniej Polski”, który odbył się w połowie września w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Projekt skierowany był do mieszkańców obszarów wiejskich z województwa podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Celem projektu było zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań.

Warsztaty, wykłady i wyjazd studyjny odbyły się 21-23 września dla grup z województw świętokrzyskiego i podlaskiego oraz 28-30 września dla grup z województw lubelskiego i podkarpackiego.

Wyjazd studyjny, to kolejny etap projektu. Wizyty, zostały tak zaplanowane, aby była możliwość zaprezentowania uczestnikom wyjazdu jednych z najlepszych praktyk przetwórstwa żywności. Jednym z obiektów, w którym odbyła się wizyta to rodzinne gospodarstwo „Sery z Puszczy Białowieskiej”, które wraz z żoną prowadzi Adam Lewczuk. W swojej serowarni wytwarza sery podpuszczkowe, dojrzewające, ale również twaróg i jogurt. Dla uczestników, którzy tak naprawdę dopiero zaczynają swoją przygodę z przetwórstwem mleka, było to bardzo cenne doświadczenie, a możliwość rozmowy z właścicielem okazją do poznania działalności przetwórni na rynku, od strony praktycznej.