Gala serów

Gala serów, to niezwykłe smaki, cała paleta barwnych serów przystrojonych w pięknych kompozycjach, konkurs serowarski dla uczestników projektu, wykłady serowarskie oraz konsultacje na temat przetwórstwa serów z ekspertami w tej dziedzinie. Wydarzenie to zorganizował Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Dnia 4 października 2022 roku odbyła się Gala serów w ramach projektu pn. ,,Podlaska Akademia Serowarska” III Edycja. Wydarzenie miało na celu podsumowanie kilkuetapowego projektu, podczas którego mieszkańcy obszarów wiejskich uczyli się praktyki wytwarzania serów podpuszczkowych oraz kwasowych, pod okiem Antoniego Pluta prof. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Celem operacji było ułatwienie współpracy podmiotów rynkowych poprzez stworzenie warunków do poszukiwania i nawiązywania partnerstw pomiędzy nimi, w dążeniu do zwiększenia ich siły przetargowej, w tym wymiany doświadczeń i praktyk w zakresie produkcji serów farmerskich oraz wprowadzania ich na rynek w formie krótkich łańcuchów dostaw, a także prezentacja dobrych praktyk z tej gałęzi. Projekt skupił 140 osób, które miały okazję zasmakować podlaskich przysmaków, jak również producentów serów podpuszczkowych oraz kwasowych.

Galę serów rozpoczął Wojciech Mojkowski, Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, zachęcając uczestników konferencji do tworzenia we własnych gospodarstwach rolnych przetwórstwa na małą skale poprzez zakładanie działalności rolniczych takich jak RHD czy MLO.

Podczas Gali serów odbiorcy zaprezentowali swoje umiejętności w konkursie serowarskim. Nasz Kornik białowieski na zdjęciach poniżej.